Magdalena Kožená 콘서트

다음 공연을 위한 준비중 Magdalena Kožená

실시간 통계

죄송합니다, 아티스트에 대한 정보가 없습니다. :(

하지만... 여기에 라이브로 연주 될 가능성이 있는 Magdalena Kožená 음악순위 탑텐이 있습니다!

Magdalena Kožená 2023 투어 지도

전세계를 Magdalena Kožená 와 함께 할수 있어요 그리고 어디서 Magdalena Kožená 를 볼수 있는지 확인해보세요.

당신이 좋아하실 만한 것

비슷한 아티스트들

 1. Barcarolle
 2. Les Contes d'Hoffmann / Act II: Barcarolle
 3. Lakmé / Act I: Viens, Mallika, ... Dôme épais (Flower Duet)
Elīna Garanča Photo

Elīna Garanča

 1. La traviata / Act 1: Libiamo ne'lieti calici
 2. Lakmé / Act 1: Viens, Mallika, ... Dôme épais
 3. I puritani / Act I: A te, o cara
Dame Joan Sutherland Photo

Dame Joan Sutherland

 1. Vorrei spiegarvi, oh Dio, K.418
 2. Bachianas brasileiras No. 5, W. 389: 1. Aria (Cantilena)
 3. Je te veux
Patricia Petibon Photo

Patricia Petibon

 1. Madama Butterfly / Act 2: "Un bel dì vedremo"
 2. La bohème, SC 67 / Act I: "O soave fanciulla"
 3. Madama Butterfly / Act 1: Vogliatemi bene
Mirella Freni Photo

Mirella Freni

 1. Vide Cor Meum
 2. We Choose to Go to the Moon
 3. Courage
Danielle de Niese Photo

Danielle de Niese

concerty logo loading
잠시만 기다려주세요. 우리가 마법을 부리는 동안...